Privacy policy

Motorrijder BV, Nijverheidsstraat 3 – 8020 Oostkamp ingeschreven in het RPR te Brugge onder het nummer BE0888211083 (hierna: Motorrijder) neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ?
Wanneer u onze website bezoekt, een abonnement neemt op een van onze media, inschrijft op een nieuwsbrief of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres. Als abonnee of lezer kunnen we u telefonisch, per SMS of per e-mail contacteren in het kader van uw abonnement. Uw e-mailadres geven we enkel door aan derden als u hierin toestemt. Op onze website gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid op www.motorrijder.be/algemene-voorwaarden

 2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?
Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

 • Om de inhoud van onze producten en onze website te verbeteren
 • Voor het beheer van uw abonnement
 • Voor onze klantenadministratie;
 • Voor direct marketingdoeleinden;
 • Voor de verkoop en de promotie van onze producten en diensten;
 • Om marktonderzoek te verrichten;
 • Voor het beheer van onze website;
 • Voor het beheer van onze wedstrijden en promotionele acties;

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Motorrijder BV, die de verantwoordelijke is voor de verwerking. Wij kunnen deze delen binnen onze organisatie en ook aan commerciële partners.

 4. Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht op inzage en verbetering, contacteer schriftelijk op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail (privacy@motorrijder.be).
U hebt ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt:

 • kan u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen
 • Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst op www.bel-me-niet-meer.be
 • Wenst u dit niet? Klik hier

 Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

 • kan u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
 • kan u van ons e-mails ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.
 • Wenst u dit niet? Klik hier

 Als u ons uw postadres meedeelt:

 • kan u van van ons mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen
 • kan u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.
 • Wenst u dit niet? Klik hier

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op www.privacycommission.be. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze websites. Als u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail (privacy@motorrijder.be).