Eerste nationale tweetaktdag!

Wat ons betreft mag dit een nieuwe nationale feestdag worden: op 25 juni vindt in het Westvlaamse Beveren aan de IJzer de allereerste Nationale Tweetaktdag België plaats.

Hoewel de tweetaktmotor al lang uit de showrooms verdwenen is (snif…) kan het motorype nog steeds op heel wat liefhebbers en trouwe aanhangers rekenen. En terecht: het typische geluid (reeeeng-deng-deng!), de prestaties en niet te vergeten de pionierssfeer die rond de tweetakt hangt, het blijft tal van mensen intrigeren.

Reden genoeg voor een aantal tweetaktliefhebbers om een event te organiseren. Het is te zeggen, het idee was aanvankelijk om met een klein groepje vrienden – allemaal op tweetaktmotoren – een tochtje te maken. Niets speciaals, gewoon voor de fun. Een Facebookpagina zou helpen om snel en makkelijk andere geïnteresseerde tweetaktliefhebbers te bereiken en contacteren.

Het nieuws dat er een dergelijke tweetakt-toer georganiseerd zou worden, verspreidde zich echter als een snel uitdijende (tweetakt)olievlek, zelfs tot ver buiten onze landsgrenzen kreeg men er (tweetakt)lucht van. Amper twee weken na de lancering telde de Facebookpagina al meer dan 650 leden; niet alleen motorrijders, maar ook eigenaars van tweetakt bromfietsen en scooters, ja zelfs uit de hoek van autoliefhebbers was er interesse.

Het evenement dreigde uit zijn voegen te barsten en kwam zelfs even op de helling te staan omdat de plotse schaalvergroting ook organisatorische vereisten met zich meebracht … tot een grote motorclub met heel wat ervaring in het organiseren van events mee de schouders onder het project zette. Ook diende een specialist op vlak van onderhoud & herstel van klassieke voertuigen zich aan als professionele depannage.   

Alsof dat nog niet genoeg was, werden verschillende verzamelaars bereid gevonden om ter plaatse een kleine tentoonstelling mogelijk te maken van zeer zeldzame, exclusieve tweetakt motorfietsen, bromfietsen en scooters waarmee de geschiedenis van de tweetakt op een unieke manier zal geschetst worden. Het resultaat van al dat enthousiasme is dus de 1ste Nationale 2takt dag België voor motoren, bromfietsen en scooters op 25 juni.

Je vindt alle info op de Facebookpagina. Deelnemen is gratis. Er wordt verzameld in taverne ’t Geheim Spoor te Beveren aan de IJzer. De deelnemers kunnen aan eigen tempo een volledig bepijlde rondrit rijden van naar keuze ca. 50 of 100 kilometer. Allen daarheen!

Deel

Gerelateerde artikels